zondag 13 februari 2011

(C13-02-’11) De metamorfose: van rups naar vlinder


Vandaag sta ik stil bij de situatie waarin ik verkeer: fysiek en geestelijk lijkt het of ik steeds verder van het pad af raak en ik vraag me af, wat is er aan de hand. Wat moet ik leren van de worsteling waarin ik zit? Ik kom uit op het beeld van de rups die met veel pijn zijn oude zieke huid aan het afscheuren is, ter voorbereiding op het leven zoals dat is bedoeld. Te stralen en te genieten en vol bewondering rond te vliegen. Zich te koesteren aan de vrijheid, de schoonheid en de blijheid.

Ik ben mijn huid, hier en daar zelfs letterlijk, aan het afscheuren, ik ben afscheid aan het nemen van mijn bestaan als rups. Ik ben onderweg om mijn leven te gaan leven als een vlinder, eindelijk. Alle gevechten, innerlijk, uiterlijk, in mijn binnenwereld en in mijn buitenwereld, zijn een voorbereiding op wat gaat komen. De stap, de sprong is eng, hij vraagt moed, afscheid nemen is pijnlijk en vraagt zijn tijd. Het einde van de rups komt naderbij en het begin van de vlinder laat zich reeds hier en daar zien, als je heel goed kijkt. 

Al googelend naar het verhaal van de transformatie van rups naar vlinder stuit ik op een site van het Leger des Heils (!) op onderstaande tekst. Ik voel de bevestiging: dit is het dat aan het gebeuren is. Hier en daar heb ik de tekst aangepast, zo vervang ik God en Jezus door het universum, een begrip dat meer in mijn lijn ligt. De tekst is mooi en optimistisch, en komt voor mij samen met het verhaal van de Alchemist van Paolo Coelho: leef je legende, stap uit de angst en bega je eigen pad.


Je ziet een prachtige vlinder. Een genot om naar te kijken als hij rondfladdert van bloem naar bloem. Echter, een vlinder word je niet zomaar: eerst moet er een rups uit een vlindereitje komen. Een rups lijkt in de verste verte niet op de vlinder die hij moet worden. Toch is dat zijn uiteindelijke doel: vlinder worden. De rups vreet zich vol alsof zijn leven er van af hangt. Hij eet voor zijn veelbelovende toekomst: een prachtige, kleurrijke vlinder worden die niet gedoemd is aan een blad te blijven knagen en nauwelijks vooruit te komen, maar te kunnen vliegen in vrijheid en genieten van de zoete nectar. 

Vrijheid, blijheid, schoonheid! Het leven van een rups is niet te vergelijken met het leven van een vlinder. Er heeft een totale metamorfose plaatsgevonden als een rups vlinder wordt! Van lelijkheid naar schoonheid. Van gebondenheid naar vrijheid. 

Een rups is in dit voorbeeld een beeld van een mens die zijn legende niet erkent. Een 'rups' is bezig met het aardse en heeft geen benul van de heerlijke toekomst die het universum bedoeld heeft voor hen die hun legende erkennen. Een 'rups' is zijn hele leven bezig met eten, drinken, werken, uitgaan. Je mist je doel als je altijd rups blijft en nooit een vlinder wordt. Als je nooit die geweldige metamorfose ondergaat. Het universum wil dat je je leven totaal verandert en je kleurrijk maakt als een vlinder en dat je alle vrijheid neemt om te leven!

http://www.legerdesheilsutrecht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=210:metamorfose-rups-naar-vlinder-&catid=39:korpsinformatie&directory=329

13-02-'11